Auto

  • Einzellektion à 50 Min.                                                                  CHF 100.-
  • Im 10er Abo pro Lektion                                     CHF   95.-
  • Administrationspauschale / Versicherung    CHF 100.-

Verkehrskundeunterricht

  • Verkehrskundeunterricht VKU                       CHF 280.-

Motorrad

  • A1 / A beschränkt:                                                                                     Obligatorischer Grundkurs 3 x 4h    CHF 660.-
  • A beschränkt, wenn bereits in Besitz der Kat.A1:       Obligatorischer Grundkurs 4h          CHF 220.-

Anhänger

  • Fahrschulkombination à 50 Min                                              CHF 135.-
  • Fahrschulanhänger mit Zugfahrzeug des Schülers            CHF 110.-
  • Administrationspauschale / Versicherung                          CHF  50.-